Fråga facket Fråga facket

Svenska modellens kärna - förmågan till förändring och anpassning

Den svenska modellen är mer en attityd än ett fast system. Den bygger på en kollektiv vilja och förmåga till förändring i en värld som är i ständig rörelse. En förståelse för att vi alla, från pappkartongen utanför Konsum till Östermalms paradvåningar, måste ges möjlighet att bidra efter bästa förmåga och att de värden som skapas bör delas rättvist. Likt hundraåringen vägrar den svenska modellen att ”lägga sig ner och dö”.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det skriver LO-juristen Claes-Mikael Jonsson och mångårige LO-utredaren Ingemar Lindberg i den nya rapporten Modellen som klev ut genom ett fönster – om globaliseringen och den svenska modellens framtid

I rapporten görs ett försök att följa den svenska modellen över tid. När den tog form efter andra världskriget var huvudfrågan hur den fulla sysselsättningen och inflationstrycket skulle hanteras. Tillgången på arbetskraft var begränsad, valuta-, kapital- och kreditmarknaderna kraftigt reglerade, nationalstatens suveränitet intakt och arbetsmarknadens parter kunde, tillsammans med staten, kontrollera utvecklingen på arbetsmarknaden.

Idag förefaller problembilden vara i det närmaste helt omvänd. Tillgången på arbetskraft är i praktiken obegränsad, arbetslösheten hög och ekonomin dras med deflationstendenser. Valuta-, kapital- och kreditmarknaderna är globala och kraftigt avreglerade. Inom ramen för EU-samarbetet har nationalstatens suveränitet begränsats. Tillsammans med staten kan arbetsmarknadens parter inte längre fullt ut kontrollera arbetsmarknaden.

Globaliseringen uppfattas idag ofta som en disciplinerande naturkraft vars konsekvenser är oundvikliga. Det är dock intressant att notera hur den svenska modellen utvecklas med förändringarna i omvärlden. Hur vi tagit världen till oss, skriver författarna.

Rapporten ingår som ett underlag till LOs projekt Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik. Projektet ska resultera i en slutrapport till LOs kongress 2016. Författaren ansvarar själv för rapportens innehåll, slutsatser och förslag.

Läs hela rapporten här