Fråga facket Fråga facket

Sverige behöver en skatteöversyn

LO ska verka för att det görs en bred översyn av det svenska skattesystemet som kan leda fram till en skattereform. Det beslutade kongressen idag.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Skatternas utformning är en central del av den ekonomiska politiken. Detta gäller särskilt i Sverige som har en stor offentlig sektor samtidigt som välfärden kommer att kosta alltmer framöver. Dagens skattesystem måste därför ses över för att både rätta till orättvisor men också anpassas till framtida välfärdsbehov.

Kongressen utgångspunkt är att skattesystemet behöver bli rättvisare. De som har stora inkomster, förmögenheter och stora inkomster av kapital behöver bidra mer. På så sätt kan progressiviteten öka. Skatt ska betalas efter bärkraft. De borgerliga partiernas idé att pensionärer, sjuka och arbetslösa ska betala högre skatt är omoralisk och hör inte hemma i vårt skattesystem. LO ska därför bland annat verka för att skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer tas bort.