Fråga facket Fråga facket

Sverige måste öka investeringarna i kunskap och lärande

– Det finns strukturella problem på svensk arbetsmarknad som regeringen inte vill se men som Socialdemokraterna tar på allvar. Politikens viktigaste uppgift nu måste vara att ta Sverige tillbaka till full sysselsättning, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar till socialdemokraternas vårbudgetmotion.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Sverige måste öka investeringarna i kunskap och lärande. Den ekonomiska politiken måste återigen fokusera på högre kompetens och produktivitet. Det är en insikt som verkar vägledande för den socialdemokratiska politiken, vilket är en avgörande skillnad mot den borgerliga regeringen, säger Wanja Lundby-Wedin.

– En ofullständig gymnasieutbildning blir ofta ett oöverkomligt hinder för att få en anställning. Det är också tydligt att grundläggande yrkesutbildningar på gymnasienivå måste ge högskolebehörighet. Arbetslivet kräver de kunskaperna och arbetslivets förändring kräver att vägarna till fortsatt utbildning är öppna, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Fas 3 har så stora brister att det är rimligt att denna del av den så kallade Jobb- och utvecklingsgarantin görs om i grunden. Men en ny inriktning kommer att kräva resurser och dessa måste skjutas till. LO deltar gärna i utvecklingen av en genuint kompetenshöjande arbetsmarknadspolitik, säger Wanja Lundby-Wedin.

– LO har utrett effekterna av dagens pensionssystem för de grupper som har svårt att arbeta heltid fram till pension. Dagens pensionssystem kräver stora förändringar i arbetsliv och arbetsförhållanden för att inte missgynna de personer som slits ut i förtid. LO vill delta i den dialog kring detta som Socialdemokraterna nu bjuder in till, säger Wanja Lundby-Wedin.