Therese Guovelin

 • Ge oss en likvärdig skola för alla

  Oavsett bakgrund, förutsättningar eller bostadsort ska alla elever ha samma chans att lyckas i skolan. Vi kan inte acceptera att skolsystemet misslyckas med att kompensera för elevers skilda grundförutsättningar.

 • Vi betalar skatt för att den ska gå till välfärden

  Vi betalar skattepengar för att de ska gå till skolan, vården och omsorgen. Då ska pengarna också gå dit, inte till privata vinster, skriver LO:s Karl-Petter Thorwaldsson och Therese Guovelin.

 • Likvärdighetsagenda för skolan

  Alla elever ska ges samma chans att lyckas i skolan – oavsett bakgrund, förutsättningar eller bostadsort. Ändå får elever i olika kommuner och olika skolor inte samma chans att nå kunskapsmålen, och barn till föräldrar med kortare utbildning ges sämre förutsättningar än elever från studievana hem. De klyftor som skapas i skolan präglar samhället i stort och påverkar allt från arbetsliv till hälsa.

 • Fri rörlighet kräver anständiga löner

  På torsdagen tar Europaparlamentet ställning till vad som ska väga tyngst inom EU, rätten till schysta villkor och social trygghet eller ekonomiska intressen.

   

 • Slutreplik angående LOs debattartikel kring jämlikhet

  I repliker från Centerpartiet, Grön ungdom och TCO på vår debattartikel kring jämlikhet ifrågasätts om vi står upp för ett öppet och solidariskt samhälle. En del handlar nog om uppriktiga frågor och en del om missuppfattningar och feltolkningar men vi vill på ett mycket tydligt sätt slå fast vad vi menar och vad vi vill.

 • Så kan vi bygga Sverige starkt med ökad jämlikhet

  LOs medlemmar har något att berätta. Det är berättelsen om ett annat Sverige än det som brukar synas i mediedebatten, där avdrag för hemstädning uppmärksammas mer än otrygga anställningar, delade turer och visstider. Där ett snöoväder i Stockholms innerstad behandlas som en riksnyhet.

 • Vinstjakten i skolan måste stoppas

  I dag, tisdag, besöker jag Eskilstuna för att träffa LO-medlemmar och andra Eskilstunabor för att diskutera viktiga samhällsfrågor. Jag är liksom många med mig bestört över resultatet i det amerikanska valet. Vi måste nu göra allt i vår makt för att bli bättre på att förstå den oro som många även i Sverige känner över jobben och välfärden. Jag vet att vinstjakten inom till exempel äldreomsorg och skola är en sådan fråga.

   

 • Därför ska vinsten vara noll i skolan

  Sverige ensamt i världen med att låta skolor gå med vinst

   

Sida 3 av 3123