Fråga facket Fråga facket

Tyst minut för dem som förlorat sina liv i jobbet

Inför den världsomspännande Workers Memorial Day nu på söndag, arrangerar LO på fredag den 26 april ett seminarium om arbetsmiljöbrott. Seminariet inleds klockan 13 med en tyst minut för alla dem som förolyckats eller avlidit av sitt arbete under 2012.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Varje år dör minst 1 400 personer i Sverige i arbetsrelaterade sjukdomar, olycksfall eller självmord. Bland dem finns 500 personer som dör i cancer, som de drabbats av på grund av sitt arbete. Omkring 400 avlider i hjärtinfarkt på grund av för högt ställda krav på jobbet, i kombination med lågt eget inflytande och en känsla av otillräcklighet.

– Ingen ska behöva dödas av jobbet. En effektivare arbetsmiljölag, ett starkare Arbetsmiljöverk och ett rättsväsende som är mer kunniga i arbetsmiljöfrågor är en av vägarna till en bättre arbetsmiljö, säger Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare som uppmanar alla att delta i den tysta minuten.

Medverkande:

Karin Bäckman, kriminolog, Stockholms Universitet
Anna Middelman, chefsjurist, Arbetsmiljöverket
Henrik Forssblad, poliskommissarie, Rikspolisstyrelsen
Christer B Jarls, kammaråklagare, Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Raimo Pärssinen, riksdagsledamot (S)
Desiree Pethrus, riksdagsledamot (KD)
Torbjörn Johansson, LOs avtalssekreterare

Moderator:
Claes-Mikael Jonsson, jurist LO

Tid:
26 april kl 12:50 – 15:15

Plats:
Plenisalen, LO-huset, Barnhusgatan 18, Stockholm

Välkomna!

Bakom Workers Memorial Day står Världsfacket IFS, Europafacket EFS och de globala branschfacken, där LO och LO-förbunden är medlemmar.