Fråga facket Fråga facket

Ulla Lindqvist vid seminarium om sjukförsäkring och rehabilitering: – Ställ hårdare krav på arbetsgivarna, inte på den sjukskrivne!

– Skärp arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering, garantera ekonomisk trygghet utifrån inkomstbortfallsprincipen och behåll en försäkring som är solidariskt finansierad mellan olika grupper.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det sade LOs vice ordförande Ulla Lindqvist när hon vid Socialförsäkringsutredningens seminarium under måndagen redogjorde för LOs tre viktigaste krav i översynen av sjukförsäkringen. Hon fortsatte:

– Ansvaret för rehabilitering behöver tydliggöras och den anställdes rättigheter stärkas genom att arbetsgivare ska vara skyldiga att ordna rehabilitering till den som blivit sjukskriven. En arbetsgivare som inte tar sitt rehabiliteringsansvar måste drabbas av kännbara sanktioner. Om den enskilde inte kan gå tillbaka till sin tidigare arbetsplats måste ansvaret så småningom bli samhällets.

– För att förstärka inkomstskyddet måste både taket och ersättningsnivån i sjukförsäkringen höjas. Dagens stelbenta tidsgränser, som enbart sätter press på den enskilde att själv ta sig ur ohälsa, är fel sorts tidsgränser och bör tas bort. Om några slags tidsgränser behövs ska de handla om när den som är sjuk ska ha rätt till insatser som lägger grund för en återgång i arbete.

– En given utgångspunkt bör också vara att den solidariska finansieringen blir kvar. Alla bör vara med och finansiera, med lika premier.

Ulla Lindqvist betonade också hur viktiga arbetsmiljöfrågorna är i sammanhanget:

– För att undvika sjukskrivningar är ett fungerande arbetsmiljöarbete helt centralt. Det är på arbetsplatserna som tidiga tecken på ohälsa kan fångas upp. Om detta görs på ett bra sätt kan det förebyggande arbetet också bli en nyckel till de åtgärder som behövs för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna komma tillbaka.

För mer information kontakta LOs pressinformation