Fråga facket Fråga facket

Utvärdering av LO-samordningarnas jämställdhetssatsningar

LO har haft svårt att uppnå tillräckliga resultat med att minska löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Även om kvinnodominerade branscher har fått högre procentuella löneökningar har det motverkats av skillnader i löneglidning och redan betydande löneskillnader i utgångsläget. Dessutom har löneökningarna i de kvinnodominerade branscherna ofta kombinerats med försämringar av övriga anställningsvillkor. Detta visar LOs oberoende utvärdering av avtalsrörelserna 2004-2013 utifrån ett jämställdhetsperspektiv.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I rapporten, Vägen mot sammanbrottet, har arbetsmarknadsjournalisten Anna Danielsson Öberg granskat fem avtalsrörelser utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Varje avtalsrörelse har haft någon form av jämställdhetssatsning. I utvärderingen har rapportförfattaren gått igenom resultaten av satsningarna genom att bland annat jämföra samordnade krav och avtal med avtalens faktiska utfall.

– De strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade områdena det mest medeltida på svensk arbetsmarknad och förlegade. Det är ett misslyckande att vi inte lyckats bättre. Den här rapporten visar också på en rad problem som vi måste ta tag i. Det handlar om att tydligare adressera frågan, öka kunskaperna om förbundens avtal, få fram bättre lönestatistik samt uppföljningar av satsningarnas effekter, säger Torbjörn Johansson avtalssekreterare på LO.

Rapporten är en del i LOs arbete med att bättre förstå varför det är så svårt att komma till rätta med löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Den svenska arbetsmarknaden bland arbetare, präglas av lägre löner i kvinnodominerade branscher än i sektorer där männen dominerar. LO har som mål att jämna ut dessa skillnader men det har visat sig vara svårt. Med hjälp av utvärderingen hoppas LO kunna förbättra arbetet med att minska de strukturella löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher och yrken.

Rapporten väcker frågor om den svenska lönebildningens framtid. Frågan är vad som händer när tilltron till parternas förmåga att åstadkomma verklig förändring av ojämställda lönerelationer minskar. Detta i ljuset av att lönebildningen på senare tid i en ökande omfattning präglats av sifferlösa avtal och statliga ingrepp. Två fenomen som underminerar lönebildningen.

– Systematiska lönskillnader mellan män och kvinnor är oacceptabelt och är ett stort samhällsproblem. Samtidigt är det ett ansvar vi delar med arbetsgivare, och övriga fackliga organisationer. Om facken och arbetsgivarna inte lyckas stärka kontrollen över fördelningsfrågorna kommer den svenska lönebildningsmodellen att undergrävas, avslutar Torbjörn Johansson.

Läs rapporten här