Fråga facket Fråga facket

Välfärden viktigare än låga skatter

En majoritet av väljarna anser att behovet av resurser inom vård, skola och omsorg kan motivera en höjning av skatterna. Tre av fyra anser att det är fel att sjuka, arbetslösa och pensionärer betalar högre skatt än dem som arbetar. Det visar en opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I en undersökning som LO låtit Novus Opinion genomföra har 1 000 personer ur allmänheten tagit ställning till om man tycker att det är rätt att personer med inkomster från sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och pension betalar högre skatt än personer med inkomst av arbete.

För denna skattepolitik finns ett mycket svagt stöd. Det är hela 75 procent av de tillfrågade som instämmer helt eller instämmer stort sett i påståendet att ”det är fel att sjuka, arbetslösa och pensionärer betalar högre skatt än dem som arbetar”. 12 procent instämmer delvis. Bara 8 procent svarar att de inte instämmer alls i påståendet.

– Genom jobbskatteavdraget har det skett en kraftig omfördelning från arbetslösa, sjuka och pensionärer till de med goda inkomster. Den som blir sjuk eller arbetslös får sänkt inkomst, så har det alltid varit. Det som den borgerliga regeringen infört är att den sjuka, arbetslöse eller pensionären betalar högre skatt än den som har en arbetsinkomst. Vid samma inkomst betalar den sjuke eller arbetslöse runt 1 000 kronor mer i månaden jämfört med den som arbetar. För denna politik finns inget stöd bland allmänheten, skriver LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin i en debattartikel på Göteborgs-Postens hemsida.

LO/Novus Opinion har även frågat väljarna om behov av resurser inom vård, skola och omsorg kan motivera en höjning av skatterna. Mer än varannan som svarat, 56 procent, instämmer helt eller instämmer i stort sett i att behov av resurser inom vård, skola och omsorg kan motivera en höjning av skatterna. En fjärdedel, 24 procent, instämmer delvis i påståenden. Bara en av tio instämmer inte i att behov av resurser inom vård, skola och omsorg kan motivera en höjning av skatterna.

– Det finns med andra ord ett starkt stöd för mer pengar till kommuner och landsting. Det stämmer väl överens med vad jag möter när jag är ute på arbetsplatser. Jag möter sällan arbetare som säger att det är viktigt att sänka skatten, desto fler är oroliga för att barngrupperna i skolan är för stora eller att deras gamla föräldrar inte får den hjälp av sjukvården de behöver. Svenskarna vill helt enkelt ha ett jämlikt samhälle, skriver Wanja Lundby-Wedin på Göteborgs-Postens hemsida.

För mer information kontakta LOs pressinformation.