Fråga facket Fråga facket

Välkomna till likvärdighetskonferensen den 14 november

Skolvalet. Skolsegregationen. Finansieringen. Skolor i utsatta områden. Frågorna om hur det svenska skolsystemet påverkar elevernas förutsättningar att på ett likvärdigt sätt lyckas i skolan är många. Inför valåret bjuder LO, LR och Lärarförbundet in till Ge alla elever samma chans, en stor nationell konferens om likvärdigheten i den svenska skolan. Media hälsas välkomna till detta tillfälle att lyssna på partiledare, ministrar, ledande forskare, huvudmän och fackliga samt andra samhällsaktörer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Tid:  Tisdag 14 november  2017 kl 10.00 - 16.00 (fika & registrering från kl 9.30)
Lokal: Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm

Medverkande (urval):
- Anna Ekström, gymnasieminister (S)
- Jan Björklund, partiledare (L)
- Jonas Sjöstedt, partieldare (V)
- Andreas Schleicher, OECD/PISA (länk)
- Anna Thörn, förvaltningschef Nyköpings kommun
- Anders Rubin, kommunalråd (S) Malmö kommun
- Jonas Vlachos, m fl forskare
- företrädare för fler riksdagspartier

Välkommen!

Therese Guovelin, LOs förste vice ordförande
Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande 
Åsa Fahlén,  Lärarnas Riksförbunds ordförande

Program  

09.30 Registrering med kaffe

10.00 Start

10.10 En jämlik skola är grunden för ett jämlikt samhälle

          – Therese Guovelin, förste vice ordförande LO

10.20 Analys av orsakerna till den bristande likvärdigheten i den svenska skolan
          - Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi, Stockholms Universitet
          - Sten-Bertil Olsson, forskare företagsekonomi, Lunds universitet, och f d skolchef Lund
          - Åse Hansson, doktor i pedagogik, Göteborgs Universitet

10.50 Hur kan skolvalets segregerande effekt minskas?

          - Dany Kessel, Stockholms universitet

11.05 Vägen till en jämlik kunskapsskola
          
- Gustav Fridolin, utbildningsminister, (MP)

11.25 Svensk skola ska möjliggöra social rörlighet

          - Ulf Kristersson, partiledare, (M)
11.50
Rising challenges to equity in Sweden’s school system
          - Keynote speaker Andreas Schleicher, OECD/PISA (via länk)

12.05 Lunch

13.00 En likvärdig skolas betydelse för lärare och elever

          - Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund

13.10 Skolkommission, likvärdighetsagenda och skolpolitiska initiativ: politisk debatt inför valåret

           - Jonas Sjöstedt, partiledare (V)
           - Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister (S)
           - Ulrika Carlsson, riksdagsledamot (C)
           - Erik Bengtzboe, riksdagsledamot (M)

13.40 Valfrihet eller likvärdighet: skolpolitiska vägvals betydelse för elevernas möjligheter

           - Lina Hultqvist, ordförande, Sveriges Elevkårer
           - Widar Andersson, ledarskribent, Folkbladet
           - Anna Dahlberg, chef för ledarsidan, Expressen

14.10 Fika

14.40 En skola med fokus på kunskap är en skola för alla

           - Jan Björklund, partiledare, (L)

15.00 En likvärdig skola i praktiken: exemplen Nyköping och Malmö

           - Anna Thörn, förvaltningschef, & Henrik Eriksson, utbildningschef 7-9 och gymnasieskola, Nyköping
           - Anders Rubin, skolkommunalråd Malmö (S)

15.40 Att ge alla elever samma chans – ett ansvar för politiken

           - Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet

15.50 Publikfrågor

16.00 Avslutning


Presskontakter:
Lärarnas Riksförbund - 08-613 25 55
Lärarförbundet - 08-737 69 02
LO - 08-796 26 90