Fråga facket Fråga facket

Varannan deltidsarbetande vill arbeta mer

Varannan deltidsarbetande, 500 000 personer, vill arbeta mer. De flesta av dessa, 280 000 personer, arbetar deltid på grund av att de inte får mer arbetstid eller inte hittar något heltidarbete. Resterande 220 000 deltidsarbetande vill men kan inte arbeta mer på grund av att de inte orkar eller har nedsatt arbetsförmåga.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det framgår av LO-rapporten Arbetstider år 2009 – Heltids- och deltidsarbete efter klass och kön år 1990-2009.

– Frågan om rätten till heltidsarbete handlar om klass och kön. Det är arbetarkvinnorna som många gånger arbetar deltid mot sin vilja och därmed förlorar rätten till sin egen försörjning. Det här är flexibilitet på arbetsgivarens villkor. Genom att ha deltidsanställda som vill jobba mer har arbetsgivaren alltid tillgång till den arbetskraft han behöver medan de anställda tvingas leva i otrygghet utan att veta om de klarar sin försörjning, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Att så många, främst kvinnor i LO-yrken, tvingas att jobba deltid trots att de både vill och kan arbeta mer är inte acceptabelt. Just därför har LO-förbunden enats om att kräva rätt till heltid i den kommande avtalsrörelsen, säger LOs avtalssekreterare Per Bardh.

Av Sveriges 3,9 miljoner anställda arbetar drygt en miljon (27 procent) deltid. Främst är det kvinnor och arbetare som arbetar deltid. Av samtliga anställda kvinnor arbetar 41 procent deltid medan 12 procent av männen gör det. Bland LO-medlemmar är skillnaden ännu större då hela 50 procent av LO-kvinnorna och endast 9 procent av LO-männen arbetar deltid.

Hälften av alla deltidsarbetande arbetar deltid frivilligt, vanligen på grund av vård av barn eller studier. Den andra hälften, cirka 500 000 personer, arbetar deltid ofrivilligt och vill arbeta mer. Cirka 220 000 av dessa kan dock inte arbeta mer på grund av egen sjukdom/nedsatt arbetsförmåga eller att de inte orkar arbeta mer.

Återstår gör cirka 280 000 personer, 27 procent av alla deltidsarbetande, som både vill och kan arbeta mer men som inte får något heltidsjobb. Det är främst denna grupp som skulle kunna få nytta av en kollektivavtalad rätt till heltid. Hela 80 procent av dessa är kvinnor och 70 procent är arbetare.

– Det är skandalöst att det är så många arbetarkvinnor som tvingas arbeta deltid därför att arbetet är så betungande att de inte orkar arbeta heltid. Här krävs kraftfulla insatser för en bättre arbetsmiljö och arbetsorganisation, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs pressinformation.