Fråga facket Fråga facket

Vårbudget utan utbildnings- och sysselsättningspolitik

- Det är bra att regeringen verkar ha insett att det krävs satsningar för att möta krisen. Men det som presenteras nu är långt ifrån tillräckligt. För LO-förbundens medlemmar är vårpropositionen en besvikelse, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- För att Sverige ska klara krisen och för att arbetslösa ska kunna komma tillbaka till arbetslivet när konjunkturen vänder krävs offensiva satsningar inom såväl utbildningspolitiken som arbetsmarknadspolitiken. Det saknas i regeringens budget. Av de 10 miljarder kronor extra som regeringen satsar på arbetsmarknadspolitik under 2009 går merparten till ökade utgifter för a-kassan. Arbetsmarknadspolitiken riskerar att fortsätta urholkas i kvalitet och de arbetslösa är de stora förlorarna på detta, säger Wanja Lundby-Wedin.

Enligt regeringen ökar de arbetsmarknadspolitiska programmen kraftigt under de kommande åren. Det är dock nästan enbart deltagandet i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för unga som ökar. Hela 90 procent av ökningen av programvolymerna 2010 återfinns inom garantierna. Ökningen av programplatserna i garantierna sker automatiskt i takt med att arbetslösheten ökar. Däremot saknas konkreta satsningar på arbetsmarknadsutbildningen. För närvarande finns knappt 5 000 platser i arbetsmarknadsutbildningen, vilket är en mycket låg nivå.

- Nu är alla prognoser samstämmiga. Arbetslösheten kommer att öka kraftigt. Är det någon gång man verkligen kan rusta arbetskraften med också längre utbildningar så är det nu. Jag tycker att det krävs ett nytt kunskapslyft. LO hade velat se stora satsningar på både arbetsmarknadsutbildningar och kommunala vuxenutbildningar, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Det är mycket olyckligt att regeringen vägrar ta tag i de stora problem som finns i a-kassan. 500 000 personer har lämnat a-kassan och idag är en tredjedel av alla arbetslösa inte medlemmar i någon a-kassa. Avgifterna till a-kassan måste omedelbart sänkas så att flödet in i a-kassorna ökar. Dessutom måste försäkringen förstärkas och taket höjas. Idag får endast 25 procent en ersättning som motsvarar 80 procent av lönen, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Regeringen kan förhindra ökad arbetslöshet genom att ge ökade resurser till kommunerna, liksom att satsa på utbildningar inom industrin för att förhindra uppsägningar. Regeringen kan också bidra till ökad sysselsättning genom att satsa på ett ROT-avdrag för fastighetsägare, vilket skulle skapa sysselsättning både för byggnadsarbetare och anställda inom byggnadsindustrin, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs presstjänst.