Fråga facket Fråga facket

Vårdköer ska vara lika för alla

Det ska inte vara möjligt att köpa sig förbi vårdköer, menar LOs kongress. Under den kommande kongressperioden ska LO därför driva kravet att stoppa privata sjukvårdsförsäkringar som ger möjlighet att köpa sig före i sjukvården.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I ett jämlikt samhälle är det är oacceptabelt att människors inkomst avgör deras tillgång till vård. Därför är det oroande att marknaden för privata vårdförsäkringar växer, eftersom det urholkar Hälso- och sjukvårdslagens formuleringar om att vård ska ges utifrån behov och inte efter betalningsförmåga. Detta riskerar i sin tur att undergräva välfärdsstatens legitimitet.

Sverige ska ha ett sjukvårdssystem där alla behandlas lika och alla har samma rätt till vård. LO anser att pengar inte ska vara avgörande för hur snabbt en sjuk människa har rätt till vård.