Fråga facket Fråga facket

Viktigt besked från EU-kommissionen


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det är glädjande att kommissionen går europafacket tillmötes och lovar att presentera en förordning som syftar till att förbättra balansen mellan EUs ekonomiska friheter och grundläggande fackliga rättigheter. Det här är en fråga som LO varit drivande i under en lång tid. Vi ser det som ett viktigt steg för att komma tillrätta med problemen som Lavaldomen skapade, säger Wanja Lundby-Wedin.

Det program för fortsatt utveckling av EUs inre marknad som kommissionen presenterade idag är resultatet av en fyra månaders lång konsultation som kommissionen inledde i november 2010. Under konsultationen har både LO och Europafacket upprepat sina krav på en förordning för att stärka fackliga rättigheter i förhållande till EUs ekonomiska friheter. Skarpa förslag väntas från kommissionen under det fjärde kvartalet detta år.

– LO kommer vara fortsatt aktivt under kommissionens arbete med att utforma förordningen. Om förordningen ska få betydelse måste åtminstone två problem hanteras. För det första ska bedömningen av stridsåtgärders lovlighet i mål som Laval flyttas ned till nationella nivån för att hanteras inom det nationella rättssystemet. För det andra måste det ske en höjning av tröskeln för vad som är att betrakta som hinder mot den fria rörligheten på kollektivavtalsreglerade områden, säger Wanja Lundby Wedin.

Den europeiska fackförningsrörelsens krav på en revidering av utstationeringsdirektivet och att ett socialt protokoll ska fogas till fördraget är tyvärr inte upptagna i kommissionens handlingsprogram.

– Kommissionens förslag är ändå ett viktigt steg i rätt riktning och kan lösa några av de problem som uppstått i konflikten mellan fri rörlighet och grundläggande fackliga rättigheter. På sikt måste vi få till en revidering av utstationeringsdirektivet och ett socialt protokoll som fogas till fördraget, avslutar Wanja Lundby-Wedin.