Fråga facket Fråga facket

Viktigt beslut om Lex Laval och ILO 94

LO välkomnar dagens beslut i riksdagens arbetsmarknadsutskott om att Sverige ska riva upp Lex Laval och att anta ILO 94. Båda frågorna har drivits under lång tid av LO. Beslutet innebär, om det verkställs av regeringen, bättre förutsättningar för likabehandling av utländsk arbetskraft på svensk arbetsmarknad.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Med ökad internationalisering och fler utländska aktörer i Sverige krävs att regelverken som omger kollektivavtalen stärks. Det krävs nya typer av regelverk i syfte att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

– Svensk fackföreningsrörelse tar ansvar för att den svenska modellen ska fungera i EU. Det gör vi genom att ta fram utstationeringsavtal, organisera utländska arbetstagare och verka för likabehandling på svensk arbetsmarknad. Nu måste också regeringen ta sitt ansvar, säger Wanja Lundby-Wedin.

– För att stärka regelverket krävs det att regeringen ser över Lex Laval och underlättar för facket att upprätthålla löner och anställningsvillkor. Det krävs dessutom ny lagstiftning, till exempel anmälningsplikt för utländska företag och krav på behörig företrädare i landet, säger Wanja Lundby-Wedin.

– LO har under lång tid drivit kravet att Sverige ska anta ILO 94 om villkoren vid offentlig upphandling. Skattemedel ska inte användas på ett sådant sätt att de bidrar till lönedumpning och osund konkurrens, säger Wanja Lundby-Wedin.