Fråga facket Fråga facket

Wanja Lundby-Wedin fokuserar på arbetet mot den ekonomiska krisen och lämnar flera bolagsstyrelser

LOs styrelse har idag diskuterat inriktningen av LOs arbete under den allvarliga ekonomiska krisen och LOs representation i bolagsstyrelser.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Sverige är i början av en ekonomisk kris och en recession som är djupare än vid någon konjunkturnedgång sedan 1930-talet. Sverige har i denna allvarliga situation en regering som inte vill följa G20-ländernas initiativ och investera oss ur krisen. Var sjunde LO-medlem hotas av arbetslöshet, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

- LO arbetar därför intensivt med att utarbeta skärpta politiska krav på stimulansinsatser och förstärkningar av a-kassan för att driva dessa i debatten. En radikal strategi mot krisen kommer att föreläggas LOs representantskap den 12 maj och nya initiativ kommer att tas redan innan dess, säger Wanja Lundby-Wedin.

Wanja Lundby-Wedin tog också upp inriktningen för det arbete som inletts vad gäller LOs syn på bolagsstyrning och LOs deltagande i bolagsstyrelser där medlemmarnas tillgångar förvaltas.

- LO ska ta tillvara medlemmarnas intressen också inom kapitalförvaltning och försäkring. Vi ska inte överlåta åt andra att förvalta medlemmarnas tillgångar och ingen ska ha oskäligt betalt för att göra det. Men det betyder ofta att LOs företrädare ger sig in i en för dem främmande värld. När det sker ska våra företrädare vara bättre förankrade, skickligare som ägare och styrelseledamöter i sådana bolag än arbetsgivarnas eller privatkapitalets företrädare, säger Wanja Lundby-Wedin.

- Vi har inlett arbetet med att ge full demokratisk förankring från LOs kongress för beslut om riktlinjer för LO som ägare. LO kommer också att sätta en ny standard för öppenhet med en årlig rapport om hur vi agerat som ägare. Vi kommer att satsa mer på utbildning och bygga upp nödvändiga kompetenser och stödresurser för våra företrädare i bolagsstyrelser. Om LO upptäcker missförhållanden kommer vi att kräva att dessa åtgärdas. Också detta program kommer att föreläggas LOs representantskap i maj, säger Wanja Lundby-Wedin.

LOs styrelse informerades om att Wanja Lundy-Wedin har för avsikt att frånträda sina bolagsstyrelseuppdrag för LO:s räkning i AMF, AFA och Aftonbladet samt lämna ett antal internfackliga uppdrag.

- Jag kommer nu att fokusera helt på fackföreningsrörelsens stora utmaningar under den ekonomiska krisen, säger Wanja Lundby-Wedin.

Vad gäller AMF konstateras att LO kräver att alla fakta läggs på bordet och att VDn återbetalar pensionspremier som felaktigt utbetalats. - Det är viktigt att denna fråga kan läggas bakom oss och att bolaget kan få en nystart, säger Wanja Lundby-Wedin.

För mer information kontakta LOs presstjänst.