Fråga facket Fråga facket

Wanja Lundby-Wedin kräver granskning av tidigare okända AMF-dokument

LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin uppmanar idag i ett brev AMFs oberoende revisorer att granska två dokument som förut varit okända för henne. Dokumenten har inte tidigare presenterats för AMFs styrelse men kan ha betydelse för hur pensionspremierna till bolagets förre VD kom att bli dubbelt så höga som hans lön.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I det ena dokumentet konstateras att VDs pension från AMF inte ska samordnas med hans övriga pensionsvillkor. Detta höjde kostnaden för AMF väsentligt.

Det andra dokumentet gäller att konstlat höga pensionspremier skulle betalas i 30 månader när VDs anställning förlängdes. Premierna var uppblåsta på grund av den nämnda ickesamordningen och en tidigare beslutad tidigareläggningen av premiebetalningarna

– I dessa dokument finns uppgifter som tidigare inte har presenterats för styrelsen. Givetvis undrar jag vad som skett när styrelsen har hållits utanför dessa beslut.

– Jag avvaktar nu de externa revisorernas rapport för att få en närmare förklaring till vad som har hänt. Därefter måste AMFs styrelse fatta de nödvändiga besluten med anledningen av granskningen.

Brevet till AMFs oberoende revisorer bifogas nedan.