Fråga facket Fråga facket

Wanja Lundby-Wedin om pensionsavsättningarna till AMFs tidigare VD

– Jag är arg och besviken över att det tydligen finns tidigare hemliga papper inom AMF som ger en annan bild av VDs ersättningar än den jag fått i styrelsen. Jag ångrar samtidigt att jag inte efterfrågade det avtal som ersättningskommittén hade träffat angående VDs lön och pensionsvillkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– I årsredovisningen framkom att summan på pensionsinbetalningarna kraftigt översteg det jag trodde att vi i styrelsen hade beslutat. Jag reagerade och ifrågasatte detta men accepterade förklaringen att det var en effekt av tidigare pensionsavtal. Jag inser att jag inte borde ha nöjt mig med denna förklaring utan krävt en vidare granskning av de höga pensionsin¬betalningarna.

– Jag sitter i fyra styrelser där sådana frågor behandlas och i fortsättningen kommer jag att försäkra mig om att de avtal som tecknas helt och fullt överensstämmer med det styrelsen beslutat. Det här kommer inte att upprepas.

– När vi inom LO engagerar oss i bolagsstyrelser ger vi oss in en för oss främmande värld. Vi ska nu dra lärdom av det som har hänt och skärpa kampen mot orimliga ersättningar och säkerställa att allt går rätt till. Vår ambition är att sätta en ny standard för ett sådant styrelsearbete. Därför förbereds nu ett flertal beslut till LOs styrelse. Det handlar om att LOs ägarpolicy ses över och kompletteras med:

- Riktlinjer för den typ av ersättningar som bolagsstyrelser beslutar om.
- Riktlinjer för hur styrelsearbetet ska bedrivas.
- Att LO-kongressen i fortsättningen ger ägarfrågor och engagemang i bolagsstyrelser en särskild behandling så att de får en demokratisk förankring. - Att LOs företrädare i bolagsstyrelser ges professionell utbildning för att mer framgångsrikt kunna försvara fackets värden och ideal. - En årlig redovisning av hur LOs företrädare har agerat i de styrelser de är representerade.

LOs ordförande har idag nogsamt gått igenom sina styrelseuppdrag för att prioritera vilka uppdrag hon ska ha kvar. Det innebär att Wanja Lundby-Wedin återfinns i fyra externa bolag, AMF, AFA, Folksam och Aftonbladet. Utöver att leda LOs styrelse ingår LOs ordförande också i den nordiska, europeiska och internationella fackföreningsrörelsens styrelser.

Vid sidan av detta har Wanja Lundby-Wedin också några folkrörelse- och föreningsuppdrag bland annat i socialdemokraternas partistyrelse och VU.