Fråga facket Fråga facket

Wanja Lundby-Wedin träffar Europeisk rådets ordförande Herman Van Rompuy

Wanja Lundby-Wedin, ordförande för den Europeiska fackliga samorganisationen (EFS), träffar i eftermiddag Herman Van Rompuy, ordföranden i Europeiska rådet. Tillsammans med en delegation från EFS kommer Wanja Lundby-Wedin att framföra EFS uppfattning om arbetstagarnas förväntningar och krav på det informella EU-toppmötet som hålls den 11 februari.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Även om finanskrisen ser ut att vara nära sin lösning så är arbetslösheten fortfarande hög inom EU. Vi kommer därför att framföra vår oro över att regeringarna i förtid väljer att lämna de stimulanspaket som sjösattes efter att krisen uppstod. Det skulle i så fall bromsa tillväxten och ytterligare öka arbetslösheten. Vårt budskap till regeringscheferna är: Ni har räddat bankerna, nu får ni rädda jobben, säger Wanja Lundby-Wedin, ordförande för LO och EFS.

EFS har följande krav till regeringschefer och europeiska myndigheter:

– Upprätthåll de ekonomiska stimulanserna för att främja tillväxten och som en del i en utvidgad återhämtningsplan för EU. Öka de offentliga utgifterna med ytterligare en procent av BNP för att öka sysselsättningen. Investera i en förstärkt näringspolitik liksom i forskning och utveckling. Ökad satsning på utbildning för att skapa bra och utvecklande arbeten som en del i en europeisk tillväxtstrategi.

– Garantera alla ungdomar möjligheter till arbete eller utbildning under 2010 så att vi inte förlorar en generation.

– Håll uppe köpkraften och investera i välfärdsstaten och offentliga tjänster så att lågkonjunkturen inte utvecklas till en depression. Offentliga utgifter får inte enbart ses som en kostnad.

– Bekämpa ojämlikhet och otrygga arbeten så att utstationerade och migrerande arbetstagare säkerställs lika behandling som övriga arbetstagare.

– Skapa en effektiv reglering av de finansiella marknaderna i syfte att förhindra att en motsvarande finanskris uppstår igen.För mer information kontakta LOs pressinformation