Fråga facket Fråga facket

Wanja Lundby-Wedin vid EUs jobbtoppmöte i Prag – Finanspolitiken måste användas med förnuft

– Den ekonomiska situationen är extrem och det finns större anledning att oroa sig för den ökande arbetslösheten än för tillfälliga underskott i de offentliga finanserna. En förnuftig ekonomisk politik kan inte syfta till en budget i ständig balans utan bör skapa budgetbalans över konjunkturcyklerna. Då är det rimligt att acceptera utgifter under nedgångar och sparande vid uppgångar. Det säger LOs och Europafackets (EFS) ordförande Wanja Lundby-Wedin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vid sitt möte med den så kallade trojkan idag, framförde Wanja Lundby-Wedin uppfattningen att EU-länderna bör samordna sig till att genomföra en finanspolitisk stimulans.

– Finanspolitiken är och bör förbli nationell, men eftersom det finns ett ömsesidigt ekonomiskt beroende inom EU, skulle länderna vara hjälpta av en bättre samordning. EU-kommissionen måste därför vara tydlig med att de under nuvarande ekonomiska kris tillåter nationella insatser som går utöver stabilitetspaktens regler för budgetunderskott.

Wanja Lundby-Wedin framförde också Europafackets krav att EU måste enas kring ett nytt socialt kontrakt för att stärka de europeiska löntagarnas ställning.

– Detta kontrakt ska omfatta åtgärder för att stimulera nya produktiva jobb, stärka kollektivavtalens ställning, öka löntagarnas möjligheter att utvecklas i arbetslivet och skapa en mer rättvis fördelning av inkomsterna.

För mer information kontakta LOs pressinformation