Facket Direkt

Regionala skyddsombud 1


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen vänder sig till dig som behöver kunskap och trygghet i rollen som regionalt skyddsombud, där uppdraget är att stötta arbetstagarna på det mindre företaget och vara arbetsgivarens stöd i det lokala skyddsarbetet. Du ska också verka för att skyddsombud/arbetsmiljöombud utses på arbetsplatsen, bevaka arbetsmiljön, initiera förbättringar och genomföra skyddsronder. Du får också med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


regionalt skyddsombud eller blivande regionalt skyddsombud.


Utbildningen tar bland annat upp • uppdraget som regionalt skyddsombud

 • nulägesanalyser

 • lagstiftning som reglerar uppdraget

 • parternas roller och ansvar

 • riskbedömningar

 • systematiskt arbetsmiljöarbete

 • samverkan för att undvika olyckor och tillbud

 • ett fördjupningsarbete med autentiska fall.


Efter utbildningen ska du • ha kunskap om arbetsplatsbesök och förberedelser av sådana besök

 • kunna samverka med arbetsgivare och arbetstagare för att skapa en skyddsorganisation

 • ha kunskap om riskgranskningar

 • ha kunskap om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

 • känna till parternas ansvar och uppgifter

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Regionala skyddsombud och blivande regionala skyddsombud.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Ansök senast: 2023-03-31. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information