Facket Direkt

Revisionsutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Uppdraget som revisor innebär att följa avdelningsstyrelsens arbete löpande under året. Som revisor har du har en viktig roll att säkra demokratin genom att granska att styrelsen utför sitt uppdrag enligt stadgar, verksamhetsplan och beslut. Denna utbildning ger dig ökad kunskap inom området samt möjlighet till erfarenhetsutbyte revisorer emellan.


Innehåll: Presentation av att arbeta med manual för verksamhetsrevision, aktuella redovisnings- och revisionsfrågor, erfarenhetsutbyte. 


Kursen är en folkhögskolekurs som genomförs av LOs folkhögskola Runö, som kommer att skicka kallelse och praktisk information.  

Målgrupp
Revisorer på central nivå

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
LO Centralt

Ekonomi
Kurskostnaden betalas av ditt förbund som även betalar utbildningsarvode/ersättning

Ansök senast 2021-11-12Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information