Facket Direkt

Revisorsutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

 


Utbildningen riktar sig till dig som är nyvald revisor i en klubb eller sektion. Kursen går igenom revisorns uppdrag och ansvar, hur en revision planeras och genomförs, vilka krav revisorn ska ställa på bokföringen och den ekonomiska redovisningen och hur en revisorsrapport formuleras. Kursen ger flera konkreta verktyg som du kan använda i ditt uppdrag. Observera det är inte en kurs i bokföring.


 


Innehåll: revisorns uppdrag och ansvar, styrelsens ansvar för den ekonomiska förvaltningen, bokföring och redovisning, revisionsrapporter, uppföljning av beslut.


2021 planeras som ett distansutbildningsår. Skulle förutsättningarna ändras lägger vi om utbildningarna till fysiska träffar om vi har möjliget.


 

Målgrupp
Revisorer i klubbar och sektioner

Kursanordnare
ABF Stockholms län

Kostnad
1000 kr i deltagaravgift betalas av din fackliga organisation

Ekonomi
Ledighet enligt FML

Ansök senast 2022-10-17Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information