Facket Direkt

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

SAM - Systematiskt Arbetsmiljöarbete


 


Utbildningen avser att ge praktiska kunskaper i hur man arbetar systematiskt med arbetsmiljön och integrerar detta i det dagliga arbetet. Genom utbildningen hoppas vi att du får användbara metoder och tips för att själv kunna utforma rutiner för att identifiera och åtgärda såväl fysiska som psykosociala risker i arbetsmiljön. Målsättningen är att du efter avslutad kurs ska kunna förstå och praktisera Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.


 


Kursinnehåll:


* Arbetsmiljölagen (1977:1160)


* Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)


* Belastningsergonomi (AFS 2012:2)


 


Förkunskaper:


Man ska ha genomgått BAM och ha några års erfarenhet från arbetsmiljöarbete.


 


Ekonomi:


Kostnaden på 3000 kr betalas av arbetsgivaren. Ansök om ledighet snarast hos din arbetsgivare med bibehållna löneförmåner enligt FML och AML (kap 6§4 och 5)


Ett intyg där arbetsgivarens organisationsnummer, rätt faktureringsadress, underskrift av arbetsgivaren likaså namnförtydligande, telefonnummer eller mejl måste skickas in samtidigt som din anmälan inkommer till oss!


 


Kurslängd: 


Kursen är på 16 timmar fördelat på 2 heldagar.


 


 

Målgrupp
Skyddsombud som genomgått BAM och som har några års erfarehet från arbetsmiljöarbete.Skyddsombud som genomgått BAM och som har några års erfarenhet av arbetsmiljöarbete.

Förkunskapskrav
Deltagarna ska ha genomgått BAM och ha några års erfarenhet från arbetsmiljöarbete.

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Arbetsgivaren betalar deltagaravgiften på 3000 kr

Övrig information
Intyg från arbetsgivaren för betalningsbekräftelse ska skickas in tillsammans med anmälan till kursen.
OBS! Kursen kommer genomföras digitalt via Teams. All information kommer att skickas via mejl, så se till att din mejl är uppdaterad.

Ansök senast 2021-03-22Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information