Facket Direkt

Seko sjöfolk - Fartygsmiljöutbildning steg 1


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning



Beskrivning

Innehåll:


Fartygssäkerhetslagen, arbetsmiljölagen, arbetsmiljöavtal, kemiska hälsorisker, försäkringar m.m.

Målgrupp
Deltagarna ska vara förtroendevalda skyddsombud eller huvudskyddsombud, alternativt ha annat uppdrag i skyddskommitté eller klubbstyrelse som rör arbetsmiljöfrågor.

Adress
Fjärde Långgatan 48 7 tr
413 27 Göteborg

Lokal
Vinga

Kursanordnare
SEKO Sjöfolk

Ekonomi
Utbildningsarvode (1272 kr per dag, skattepliktigt)

Övrig information
Seko sjöfolk står för resor till och från utbildningen.

Ansök senast 2019-09-17



Intresseanmälan

Personuppgifter









Kontaktuppgifter






Övrig information