Facket Direkt

Seko sjöfolk - Grundläggande Förtroendevaldutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning



Beskrivning

Innehåll: 


Fackets historia (fördjupad och ej samma som i Medlemsutbildningen), kollektivavtal, arbetsmarknadslagar, försäkringar – med fokus på avtalsförsäkringar, allas lika värde, medlemsrekrytering m.m.

Målgrupp
Alla medlemmar med (eller blivande) fackliga förtroendeuppdrag inklusive skyddsombud. Kursen riktar sig till inbjudna förtroendevalda

Förkunskapskrav
Seko sjöfolk - Medlemsutbildning

Adress
Fjärde Långgatan 48 7 tr
413 27 Göteborg

Lokal
Vinga

Kursanordnare
SEKO Sjöfolk

Ekonomi
Utbildningsarvode (1400 kr per dag, skattepliktigt)

Övrig information
Seko sjöfolk står för resor till och från utbildningen.

Ansök senast 2020-02-06



Intresseanmälan

Personuppgifter









Kontaktuppgifter






Övrig information