Facket Direkt

Sekreterarutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Utbildningen syftar till att ge sekreterare på lokal nivå kunskap och verktyg till att utföra ett bra arbete i sin roll som sekreterare.
Utbildningen ger inte bara grunderna i vad som ingår i uppdraget utan även vad det kan utvecklas till.


Vi kommer anpassa utbildningen utifrån deltagarnas behov och önskemål.


Innehåll:
-Regelverk kring uppdraget
-Sekreterarens uppdrag
-Skrivövningar
-Mallar och standardformuleringar
-Olika typer av möten och protokoll
-Mötesteknik och mötestekniska formuleringar

Målgrupp
Förtroendevalda sekreterare

Lokal
Hotell Carlia

Kursanordnare
ABF Västra Götaland

Ansök senast 2023-09-29Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information