Fråga facket Fråga facket

Sju fackliga betraktelser över den ekonomiska krisen

Skriften är den första i en rapportserie från LO med temat Facket och EU.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

EU-samarbetet har under mina år som ordförande i allt större utsträckning präglat det dagliga fackliga arbetet. Få fackliga frågor är idag enbart nationella. De svenska arbetarnas situation på jobbet och i samhället påverkas av vad som händer i resten av världen. Uppgiften att tillvarata medlemmarnas intressen förutsätter därför ett gränsöverskridande fackligt arbete.

I vårt internationella arbete kämpar vi för likabehandling av arbetstagarna. Men även våra rättigheter på den svenska arbetsmarknaden måste försvaras och stärkas. Fackliga segrar är inte vunna för alltid. Det uppmärksammade Lavalfallet har visat att vi måste fortsätta att kämpa för våra fackliga rättigheter och vi måste kämpa mot de krafter som vill ställa löntagare mot löntagare.

Ska vi fackligt klara av att flytta fram positionerna inom EU-samarbetet behöver vi vara eniga med våra europeiska kamrater. En splittrad rörelse är en svag rörelse. Utmaningarna är många för europeisk fackföreningsrörelse, men det finns goda förutsättningar för att nå framgång då vi alla har en gemensam grundsyn.

Idén om kollektivavtalet, insikten om ett gemensamt intresse sträcker sig över alla landsgränser. I den globala fackliga rörelsen finns insikten om att de egna villkoren inte kan skyddas om andra tvingas sälja sitt arbete billigare.

Vi har olika fackliga traditioner och strategier – men målet är detsamma. Om vi respekterar varandras olikheter och arbetar för gemensamma lösningar, som respekterar nationella särdrag, kommer vi att växa oss starkare. Det handlar om respekt och en öppenhet att lära av varandra.

Extra tydligt blev det under mina fyra år som ordförande i Europafacket. Under de åren lärde jag mig hur viktigt det är med kunskap om våra olika nationella förutsättningar. Det är genom förståelse av både gemensamma och specifikt nationella problem vi kan skapa gemensamma europeiska lösningar som stärker den samlade fackföreningsrörelsen.

I den här skriften kommer sju fackliga ledare från Europa att dela med sig av sin syn på det europeiska fackliga arbetet. Vilka utmaningar ligger framför oss? Kring vad och hur bör vi samarbeta?

Skribenterna har alla varit viktiga för mig i mitt fackliga arbete internationellt. Jag vill därför lämna över den här skriften till min efterträdare, med uppmaningen att bygga relationer med såväl dessa personer som andra fackliga ledare i övriga Europa. Det är endast tillsammans som vi kan skapa förutsättningar för ett EU som sätter medborgaren framför marknaden.