Fråga facket Fråga facket

Skarpt läge

Arbetsmiljö Riktlinjer för fackligt agerande vid allvarliga arbetsplatsolyckor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Misstanke om arbetsmiljöbrott

Varför händer så lite efter en arbetsplatsolycka? Tiden går i passiv väntan på att myndigheterna ska bli klara med sina utredningar. En arbetsplatsolycka är skarpt läge och då gäller det för facket att vara på plats och börja arbeta omedelbart. 

Skriften ”Skarpt läge” har två syften:

  • Att sammanställa ett antal handfasta råd och anvisningar för organisation och rutiner kring allvarliga arbetsplatsplatsolyckor.
  • Att öka kunskapen om hur myndigheterna arbetar efter en arbetsplatsolycka.

”Skarpt läge” ska kunna användas som referensmaterial och inspiration i det fackliga arbetet vid en arbetsplatsolycka och när det inträffade är av så allvarlig karaktär att det kan finnas skäl att misstänka ett arbetsmiljöbrott.

Mallar: Skyddsombudets utredning och handlingsplaner (pdf)