Facket Direkt

Skyddsombud


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning


Facket Gotland bjuder in till en endagskonferens för skyddsombud 20 eller 21 oktober.Målgrupp:För dig som har ett uppdrag som skyddsombud på din arbetsplats.Innehåll:Rehabkedjan med inriktning på den psykosociala arbetsmiljön.Ekonomi:Kursen är kostnadsfri.Ledighet beviljas enligt 6 kap 4 & 5 § i arbetsmiljölagen.Anmälan:Du anmäler dig till till e-post: lo-gotland@lo.se eller på tfn: 0498-20 37 06 senast den 21 september. Vid anmälan ange namn, adress, e-post, mobilnr och fackförbundstillhörighet. Anmälan avser någon av dagarna 20 eller 21 oktober där vi fördelar antalet deltagare jämnt på båda tillfällena. Kallelse skickas 3 veckor före utbildningen.Frågor:Anmälan - Synnöve Rask, synnove.rask@lo.se , 0498-20 37 06Utbildningen - Patrik Gardelin, patrik.gardelin@transport.se 010-480 33 30


 

Målgrupp
För dig som har ett uppdrag som skyddsombud

Adress
Stenhuggarvägen 6
Visby

Kursanordnare
ABF Gotland

Kostnad
Ingen avgift

Ekonomi
Ledighet beviljas enligt 6 kap 4 & 5 § i arbetsmiljölagen

Ansök senast 2021-09-21Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information