Fråga facket Fråga facket

Slutrapport Mitt Sverige – vår framtid

Opinionsbildning När 1,5 miljoner medlemmar ställer krav så måste politiken lyssna. Därför genomfördes kampanjen "Mitt Sverige - vår framtid" i höstas. Syftet var att lägga grunden till en valrörelse där LO sätter dagordningen och driver medlemmarnas frågor. Denna rapport berättar vilka politiska frågor som 22 617 personer tycker att LO ska prioritera.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Politiska prioriteringar

Alla som har deltagit i kampanjen har gjort det genom att ta ställning till ett antal politiska påståenden. Frågorna de fått ta ställning till har varit aktuella, sakpolitiska områden som LO fått i uppdrag att driva, antingen genom beslut på kongress eller i styrelsen. 

Alla frågeställningar har över 60 procent i totalt stöd från de som svarat.

Vilka har svarat?

Nästan alla, 94 procent, är medlemmar i ett LO-förbund. Spridningen över landet har varit jämn sett till antal invånare och aktiva medlemmar. I antalet svar dominerar däremot Stockholm. Könsfördelningen på de som deltagit är 59 procent män och 39 procent kvinnor.

Samma rättigheter för alla arbetstagare

Påståendena "När människor från andra länder arbetar i Sverige ska de ha samma rättigheter som svenska arbetstagare" och "Arbetsgivaren ska inte kunna stapla korta visstidsanställningar på varandra" gav ett absolut bifall på 78 procent respektive 80 procent och var därmed de frågeställningar där LO-medlemmarna tydligast uttryckte sitt stöd.

Slutrapport Mitt Sverige - vår framtid (pdf)