Facket Direkt

Anställningsformer

Anställningsvillkor LO bevakar hur anställningsformerna förändras över tid.

Publicerad
Uppdaterad
Foto: Lars Forsstedt

LOs statistik om anställningsformer presenteras i diagram, faktablad samt i rapporter. Allt återfinns i LO Fakta.

Statistiken redovisar anställningsformerna för olika grupper beroende på klass, kön, ålder, förbund, arbetsplatsens storlek, sektor samt situationen i bemanningsföretag. 

Med anställningsformer avses fasta och tidsbegränsade anställningar.

Dataunderlaget kommer från SCBs arbetskraftsundersökningar.