Fråga facket Fråga facket

Stöddokument för tvärfackliga utbildningar

Facklig utbildning Stöddokumentet för tvärfacklig studieverksamhet är framtagna för att förtydliga de gemensamma riktlinjerna för tvärfackliga utbildningar som togs fram vid Vidareutbildning för studieaktiva (VISA) 2013.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Stöddokumenten ska ses just som ett stöd för samarbete och beskriver mer utförligt rollerna för förbundens avdelningar, ABF och LO-distrikten. Där finns också avsnitt om tvärfackliga studiekommittéer, studiekonferenser och en beskrivning av de tvärfackliga grundutbildningarna.

Relaterat:

Gemensamma riktlinjer för tvärfackliga utbildningar (pdf)