Fråga facket Fråga facket

Strategi för framtidens yrkesutbildning

Arbetsmarknad Yrkesutbildningarnas betydelse för Sveriges framtid kan inte överskattas. Samtidigt som 400 000 människor är arbetslösa i Sverige, många av dem unga, finns ett växande behov av yrkesutbildade. Enligt SCBs prognoser kommer det år 2030 vara en skriande brist på yrkesutbildad arbetskraft, framförallt inom vården och äldre­ omsorgen, men också inom industrin och servicesektorn. Därför måste fler söka sig till yrkesutbildningar – inte färre.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Investera yrkesutbildning för fler jobb

Socialdemokraterna och LOs mål är att Sverige ska nå EUs lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit måste vi investera i utbildning. Sverige varken kan eller ska konkurrera med låglönejobb, utan genom att ungdomar och arbetslösa får utbildning som leder till arbete.

Till skillnad från regeringen vill vi stärka yrkesutbildningen, såväl inom gymnasiet som inom Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen. För att få fler i jobb behövs fler utbildningsplatser, och satsningar för att stärka kvaliteten och öka attraktiviteten. 

Yrkesutbildad arbetskraft

Vi är övertygade om att enda sättet att göra det är att ge branscherna starkare inflytande över hur utbildningarna ska se ut och över själva genomförandet. Branscherna vet bäst hur det framtida rekryteringsbehovet ser ut. Därför är samver­kan mellan skola, arbetsliv och arbetsmarknadens parter utgångspunkten för alla våra förslag. Utbildningarna kopplas då närmare arbetslivets verklighet, vilket gör eleverna bättre förberedda. På samma gång tillgodoses arbetsgivarnas behov av yrkesutbildad arbetskraft.

Lära sig ett yrke

Vår strategi med nio insatser kommer att lyfta yrkesutbildningarna och bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden och en minskad ungdomsarbetslöshet. En yrkes­utbildning är ingen andra klassens utbildning för skoltrötta elever. Den är, rätt utförd, en fantastisk möjlighet att lära sig ett yrke, etablera sig i arbetslivet eller byta yrkesbana.

Läs mer om de nio insatserna i Strategi för framtidens yrkesutbildning (pdf)