Facket direkt facketdirekt.nu

När kommer kursbekräftelsen?


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Frågor och svar

För Kunskapssystemet gäller att cirka åtta veckor innan kursstart (sex veckor för kursen Insikter) skickar Runös kursadministration en bekräftelse med post till hemadressen att kursdeltagaren kommit med på kursen. I bekräftelsen uppmanas deltagarna höra av sig om bokning av resor och liknande. 

För lokala och regionala kurser ser det olika ut. Bekräftelsen bör skickas åtminstone två eller helst tre veckor innan kursstart så att deltagarna kan söka ledigt i tid (senast två veckor innan kursen). Ibland när det är tveksamt om kursen ska äga rum kan bekräftelsen skickas ännu senare. Ofta har administrationen på ABF kontakt med deltagaren och fackförbunden innan definitiv bekräftelse skickas ut.