Fråga facket Fråga facket

Utbildningar för unga


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Facket Direkt

Utbildningar för unga

LOs ung-utbildningar vänder sig till både medlemmar och icke medlemmar som är under 30 år. De arrangeras av LO-distrikten i samverkan med förbundsavdelningarna och ABF runt om i landet. 

Om facket

Om facket är den grundläggande medlemsutbildningen under två dagar som riktar sig till unga. Målet är att deltagarna ska få en bild av vad facket är, vad facket står för och varför facket tagit dessa ställningstaganden. Även personer som ännu inte är med i facket kan gå Om facket. 

Om samhället

Om samhället är den grundläggande facklig-politiska medlemsutbildningen under två dagar som riktar sig till unga. Målet är att deltagarna ska förstå den fackliga ideologin och fackets roll i samhället och politiken. 

Om facket och Om samhället är också  Medlemsutbildningar i det fackliga studiesystemet

Ung ledare

Ung ledare riktar sig till alla som vill få de första förutsättningarna att utvecklas i sina ledar- och ansvarsroller. För att kunna bygga en stark arbetarrörelse med bas i vår människo-, demokrati- och samhällssyn behöver vi ge unga fackligt aktiva en möjlighet att bli goda ledare.  Kursen anordnas av LO Ung och genomförs på Runö under fem dagar. 

Om feminism

Om Feminism är en temautbildning. Kursen handlar om hur feminismen hör ihop med de fackliga värderingarna och den fackliga kampen, vad är kopplingen mellan klass och kön samt beröra de normer som finns i samhället.

Om rasism

Om Rasism är en temautbildning på tre dagar. Efter kursen kommer du få med dig kunskaper kring varför antirasism är en facklig fråga, historien bakom den rasism vi ser i dag och din roll i arbetet mot rasism på arbetsplatsen, i facket och i samhället.

I kurskatalogen finns ung-utbildningarna beskrivna.