Facket Direkt

Studieorganisatörsutbildning, Grund


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätta dig in i din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.

Utbildningen är 32 timmar. Syftet är bland annat att den ska ge deltagaren möjlighet att erövra grundläggande kunskaper inom verksamhetsområdet så att hen med framgång kan bedriva facklig studieverksamhet och rekryterande samtal. Den ska även bidra till att bygga en fungerande studieorganisation. Det är ABF tillsammans med LO-distriktet som ansvarar för den här bildningsinsatsen. 


Del 1: 2021 -09-15 -> 2021-09-16


 


Del 2: 2021-10-06 -> 2021-10-07 (Totalt 4 kursdagar)


Kontakta din studieorganisatör som sedan anmäler in till;


linda.karlsson@abf.se, 090-711617


eller fackligastudier.se


 

Målgrupp
Nyvalda studieorganisatörer Kan också passa den som är rutinerad men kan behöva en nytändning.

Kostnad
1 100 kr (Betalas av skickande förbund) Eventuellt förlorad arbetsförtjänst - Ta kontakt med din studieorganisatör för vidare info

Ansök senast 2021-08-27Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information