Facket Direkt

Studieorganisatörsutbildning, VIdareutbildning


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätt dig in din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.


 


Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF,  fortlöpande utvecklar studieverksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 


I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätt dig in din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.


 


Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF,  fortlöpande utvecklar studieverksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 


I denna utbildning ges du som studieorganisatör möjlighet att snabbt sätt dig in din nya roll och arbetsuppgifter. Vi kommer tillsammans gå igenom studieorganisatörens verktyg och informationskanaler. Mycket utrymme till diskussion och knyta nya kontakter med andra med samma uppdrag.


 


Utbildningen som är 24 timmar bygger vidare på grundutbildningen och ska bidra till att vi, LO, förbunden och ABF,  fortlöpande utvecklar studieverksamheten. Den ger deltagaren möjlighet att erövra kunskaper så att hen med framgång kan driva och utveckla studieverksamhet i såväl den egna organisationen som tvärfackligt. 


2021-03-15 - 2021-03-17 (Totalt 3 kursdagar)


Kontakta din studieorganisatör som sedan anmäler in till;


linda.karlsson@abf.se, 090-711617


eller fackligastudier.se


 

Målgrupp
Nyvald studieorganisatör Kan även passa den som varit med ett tag och behöver nytändning.

Kostnad
1 100 kr (Betalas av skickande förbund) Eventuellt förlorad arbetsförtjänst - Ta kontakt med din studieorganisatör för vidare info

Övrig information
Denna utbildning är första steget i LO:s centralt beslutade Utbildning för studieorganisatörer.

Ansök senast 2021-02-26Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information