Facket Direkt

Studieorganisatörutbildning grund


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Målet med utbildningen är att deltagarna ska:


 


·        Se studierna i ett sammanhang och som ett medel att nå de fackliga målen, ha insikt om, och förstå de övergripande målen med fackliga studier, känna sig trygg i sin roll, kunna, vilja och ha klart för sig vilka arbetsuppgifter hen ska utföra för att fullfölja uppdraget som studieorganisatör i förbundet och tvärfackligt.


 


·        Kunna, våga och vilja ta samtal i olika sammanhang i syfte att rekrytera medlemmar och förtroendevalda till utbildningar.


·        Planera studieverksamhet med hänsyn till organisationens, förtroendevalde och individens behov.


·        Erövrat kunskaper om folkbildningens metoder och pedagogiska utgångspunkter.


·        Ha kunskap om hur det tvärfackliga studiesystemet ser ut, lokalt, regionalt och centralt och hur anmälningsförfarandet fungerar i detta system.


 


Innehåll:


                                  Varför är utbildning viktigt?


                                  Rollen och uppgifterna som studieorganisatör


                                  Studieledighets- och Förtroendemannalagen


                                  Min organisation och studieorganisationen


                                  Hur ser kursutbudet ut?


                                  LOs, Förbundens och ABF:s Riktlinjer


                                  Planering


                                  Samtalsmetoder – att rekrytera till utbildning


                                  Vad är folkbildning

Målgrupp
Förtroendevalda studieorganisatörer

Adress
Axevalla Folkhögskola
Axvall

Kursanordnare
ABF Västra Götaland

Övrig information
Utbildningen genomförs i flera steg. Anmälan gäller alla steg.
adisa.zivcic@abf.se

Ansök senast 2024-04-05Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information