Fråga facket Fråga facket

Sänkta löner fel väg att gå för att få fler i arbete

Kollektivavtal Publicerad i VLT den 15 april 2011 I går hade LO-distrikten i Mellansverige och Västmanland årsmöte i Västerås. De representerar nära 200.000 löntagare i privat och offentlig sektor – löntagare med rättmätiga krav på arbete med justa löner och villkor.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i VLT den 15 april 2011

I går hade LO-distrikten i Mellansverige och Västmanland årsmöte i Västerås. De representerar nära 200.000 löntagare i privat och offentlig sektor – löntagare med rättmätiga krav på arbete med justa löner och villkor.
Sveriges styrka är de många mänskornas arbete. Vår rikedom, i dag och i framtiden, kommer att vara löntagarnas vilja till arbete. För LO-förbundens medlemmar, och för hela Sverige, är det positivt att
sysselsättningen nu ökar. LO-ekonomerna visade i sin konjunkturrapport förra veckan att sysselsättningen växer kraftigt inom tjänstesektorerna och byggsektorn. Inom industrin och offentlig sektor står
sysselsättningen däremot still.
Men trots att arbetslösheten nu sjunker efter en dramatisk tid på arbetsmarknaden så är arbetslösheten fortfarande hög, nästan åtta procent. Särskilt anmärkningsvärd är den stora andelen långtidsarbetslösa. I
Västerås är cirka 3.627 öppet arbetslösa, 1.175 personer är långtidsarbetslösa. Regeringen talar om sin arbetslinje, men av alla arbetslösa i Västerås får bara 56 personer arbetsmarknadsutbildning.
Samtidigt vet vi i dag att många företag inte kan växa för att det inte finns rätt utbildad arbetskraft att få tag på. Vi har en situation där vi både har hög arbetslöshet och brist på arbetskraft visar hur
misslyckad regeringens jobbpolitik är.
Finansministern förespråkar en låglönelinje för att få fler i jobb. För LO är det otänkbart att Sverige ska gå vägen med sänkta löner. Vi tycker inte att lägsta lönerna i Kommunal på 16.070 kronor i månadslön
är för mycket och vi vet att många skulle vilja uppvärdera det arbete som kvinnor i vården utför. Dessutom får de sällan möjlighet att arbeta heltid, vilket gör att den faktiska lönen är betydligt högre.
Sänkta löner är fel väg att gå för att få fler jobb och LO ska göra allt vad vi kan för att förhindra den utvecklingen.
Vår vision för Sverige är att skickliga yrkesarbetare ska konkurrera med kunskap och kompetens, inte med låga löner. LO föreslår satsningar på kompetenshöjande insatser inom den aktiva arbetsmarknadspolitiken
och ökade satsningar i det reguljära utbildningssystemet, så att de som står långt från arbetsmarknaden i stället får förutsättningar att ta utvecklande och välbetalda jobb.
Om vi ska undvika en låglönepolitik är det också viktigt med en god yrkesutbildning på gymnasiet. I stället för att höja kvalitén i gymnasieskolan så sänker regeringen nu ambitionerna. Här måste en förändring
ske.
Sverige borde nu dra nytta av de starka offentliga finanserna där det finns utrymme för reformer som både ökar efterfrågan på arbetskraft och gör den mer attraktiv på arbetsmarknaden. På så sätt förhindrar vi
en utveckling mot lägre löner och sämre arbetsvillkor.
Wanja Lundby-Wedin, LOs ordförande