Fråga facket Fråga facket

Ungdomsarbetslösheten kräver svar

Sverige och EU har gått på en ekonomisk svältkur allt för länge. Det är 24/7-generationen som tagit smällen. Socialdemokratin måste ge svar på högerns arbetsmarknadspolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 1 april 2015

Allt oftare får vi höra samma budskap om att dagens ungdomsgeneration är den första som växer upp med sämre ekonomiska förutsättningar än sina föräldrar.

För dagens unga, 24/7-generationen, är det snarare en ofrånkomlig sanning. Vi ser hur mycket av roten till problemet återfinns på arbetsmarknaden, inte bara i Sverige utan över hela Europa.

Dagens unga står kanske inte med mössan i hand – men de står definitivt med telefonen i hand och otryggheten på arbetsmarknaden är långtifrån modern .Snarare är den ett eko av gårdagens arbetsmarknad.

Alla är överens om att vi måste komma tillrätta med arbetslösheten bland unga. Men i desperation har vi tillåtit den arbetsmarknad som vi en gång avskaffade att smyga sig in via bakvägen. På ett kollektivt plan kallas det för flexibilitet, sänkta trösklar och att hårt slit lönar sig.

Attackerna kommer från flera håll. Allt från arbetsgivare till opinionsbildare kallar unga för lata. Strukturella samhällsutmaningar reduceras till individuella problem. Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Det som sågs som hopplöst omodernt för bara något decennium sedan ses av dagens liberaler som framtiden. Ge arbetsgivarna mer makt, gör villkoren mer otrygga och löntagarna mindre att säga till om. Då skapas jobb.

Socialdemokratin har varit passiv. Den fackliga organiseringen av unga har avstannat. Idéutvecklingen möter inte dagens utmaningar. Högerpartierna har varit skickliga. I dag är svaren på ungdomsarbetslösheten ungdomslöner, visstidsanställning och delade turer. Vad har varit vår motstrategi? Facken och socialdemokratin måste ge egna hållbara förslag på hur fler jobb kan skapas genom mer samhällsinvesteringar.

Socialdemokratin måste på allvar – och strukturellt – investera i fler och schyssta jobb för unga. Sverige och EU har gått på en svältkur, en ekonomisk 5:2-diet, allt för länge. Och det är 24/7-generationen som tagit smällen. Något händer i ett samhälle när vi inte kan stå upp för löftet om full sysselsättning. Vad händer med tilltron till samhället, gemenskapen och tilltron till det europeiska projektet när dagens unga får det sämre än sina föräldrar?

I en kunskapsbaserad ekonomi som Sveriges måste en förutsättning för framtidens jobb vara att utbildning är tillgängligt från barnsben och livet ut. Det livslånga lärandet är avgörande för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Dagens utmaningar kan bara bekämpas med en ordentlig jämlikhetspolitik som investerar i ungdomars potential. Där byggandet av bostäder, nya spår, universitet, yrkeshögskolor är politikens riktning – inte ändlösa subventioner av låglönejobb.

Bakom valfriheten – snapchat eller keek, gymnasieprogram, låtlista på Spotify, eller arbetstimmar döljer sig något annat. En generation där frihetens naturliga koppling till trygghet och sociala rättigheter har eroderat. För att vända utvecklingen – från en allt djupare polarisering – till vettiga livschanser krävs en politik för jämlikhet.

Tobias Baudin, vice ordförande LO
Sara Yazdanfar, förbundsstyrelseledamot SSU och kandidat som ordförande i SSU