Fråga facket Fråga facket

Tillväxt och jobb med en grön ekonomi

Arbetsmarknad Valet i höst handlar i stor grad om jobben. LRF och LO har en gemensam syn på hållbar utveckling och vi saknar något väsentligt i den debatt som pågår. Vi saknar en diskussion om det länder som Finland, Danmark, Tyskland och Sydkorea har; en strategi för en grön ekonomi – något som är avgörande om Sverige ska dra sitt strå till stacken i klimatfrågan och samtidigt skapa gröna jobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Notan blir allt högre

FNs klimatpanel har än en gång bekräftat klimatkatastrofen. Trots tydliga politiska mål är siffrorna röda. FN och även Världsbanken är rörande överens i sin analys. De nödvändiga investeringarna görs inte. Problemet är att politiken överlåtit genomförandet till marknadskrafterna som inte förmått hantera utmaningen.Därför måste världens regeringar ta ansvar för retoriken och investera i en grön ekonomi. Ju längre vi väntar ju högre blir notan. Kör vi på som vanligt kommer klimatförändringarna 2050 att kosta 20 procent av världens samlade BNP. 

Materialet Tillväxt och jobb med en grön ekonomi (pdf)