Facket Direkt

Utredningskurs arbetsmiljö


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Den här utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om hur man systematiskt utreder tillbud och olycksfall och hur parterna i samverkan kan arbeta förebyggande med dessa frågor. Du får även med dig en egen handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.


Du har i dag en roll som


skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.


Utbildningen tar bland annat upp • utredningsmetodik – grundorsak och analys

 • lagstiftning och rättsväsendet

 • parternas roller och ansvar

 • fördjupningsarbete med autentiska fall/domar

 • riskbedömningar, tillbud och olyckor

 • samverkan för att undvika olyckor och tillbud.


Efter utbildningen ska du • ha kunskap om föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)

 • ha kunskap om hur systematiskt arbetsmiljöarbete tillämpas vid utredningar

 • kunna arbeta med riskgranskningar i utredande och i förebyggande syfte

 • ha god kunskap om tillbud och olyckor samt arbetsskadeanmälningar (interna rapportsystem)

 • känna en säkerhet kring utredningar

 • känna till parternas ansvar och uppgifter

 • ha tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet på den egna arbetsplatsen.


Arbetsformer


Teori, föreläsningar och diskussioner varvas med fördjupningsarbete i grupp, egen kunskapsinhämtning och redovisningar.

Målgrupp
Skyddsombud, skyddskommittéledamöter, huvudskyddsombud, regionala skyddsombud samt chefer/arbetsledare.

Adress
Näsvägen 100
Åkersberga

Kursanordnare
Folkhögskolorna Runö

Övrig information
Anmäl dig på www.runo.se/arbetsmiljo
Ansök senast: 2023-09-01. Du anmäler dig till utbildningen här: www.runoutbildning.se/arbetsmiljo

Ansök senastIntresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information