Fråga facket Fråga facket

Utveckling av LOs ägarpolicy

Det finns ett behov för LO att ta ytterligare steg framåt och att förtydliga LOs positioner i frågan om ägaransvar. LO bör komplettera sin etiska policy, vilken anger så kallade uppförandekoder för företag, med en bolagsstyrningspolicy.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning