Facket Direkt

Vald på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Vald på jobbet.


Grundläggande förtroendemannautbildning.


Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.


 


Innehåll:


Den fackliga idén


Din roll som förtroendevald


Den svenska modellen och kollektivavtal


Dina rättigheter som facklig förtroendevald


Arbetsmiljöfrågor och trygghet på jobbet


Jämställdhet och integration mot diskriminering


Arbetstider, försäkringar och semester


Så formas lönerna


Medlemsvärvning och fackliga studier


 


Ekonomi: Deltagaravgiften betalas av respektive fackförbund.


Kurslängd: Utbildningen är på 24 timmar fördelat på 3 dagar (externat)


Anmälan: Anmälan görs till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefodrar detta till ABF Värmland.

Målgrupp
Förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.För förtroendevalda medlemmar

Adress
Posthornsgatan 8
Karlstad

Lokal
ABF Karlstad

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Deltagaravgiften betalas av respektive fackförbund.

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen.

Övrig information
Utbildningen är på 24 timmar fördelat på 3 dagar (externat)
Vid frågor kontakta ABF Värmland Anna-Karin/Ann 010-7099750 (växeln)

Ansök senast 2019-10-12Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information