Facket Direkt

Vald på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Vald på jobbet.


Grundläggande förtroendemannautbildning.


Målgrupp: Utbildningen riktar sig till förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.


 


Innehåll:


Den fackliga idén


Din roll som förtroendevald


Den svenska modellen och kollektivavtal


Dina rättigheter som facklig förtroendevald


Arbetsmiljöfrågor och trygghet på jobbet


Jämställdhet och integration mot diskriminering


Arbetstider, försäkringar och semester


Så formas lönerna


Medlemsvärvning och fackliga studier


 


Ekonomi: Deltagaravgiften betalas av respektive fackförbund.


Kurslängd: Utbildningen är på 24 timmar fördelat på 3 dagar.


Anmälan: Anmälan görs till ditt fackförbund, klubb eller sektion som sedan vidarebefodrar detta till ABF Värmland.


 


OBS! Kallelsen kommer att skickas via mejl, så se till att du har en uppdaterad mejladress som du skriver med i anmälan.

Målgrupp
Förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdrag.För förtroendevalda som saknar utbildning för sitt uppdarg.

Adress
Posthornsgatan 8
Karlstad

Kursanordnare
ABF ABF Värmland

Kostnad
Deltagaravgiften betalas av respektive fackförbund.

Ekonomi
Arbetsgivaren står för lön under hela utbildningen.

Övrig information
Utbildningen är på 24 timmar fördelat på 3 dagar
Just nu är det extra viktigt att din mejlaadress är korrekt då all kommunikation och utbildning kommer att ske via Teams om vi måste ställa om från fysisk utbildning till digital utbildning pga Covid-19.Viktigt!! Meddela ditt fackförbund att du anmält dig till kursen!

Ansök senast 2021-09-20Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information