Facket Direkt

Vald på jobbet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

Rollen som förtroendevald - det fackliga arbetssättet. Vi tar upp rättigheter- och skyldigheter som förtroendevald. Grunderna i arbetsmarknadslagsstiftningen och arbetstagarnas försäkringsskydd via kollektivavtalet.


Datum 24-26/4 kl 8.30-16


bekräftelse utgår med övrig info


anmälan senast 4/4-23 till pia.tillemar@abf.se eller under kontorstid till 0650-54 24 30


glöm inte att alltid anmäla in före till ditt fackförbund!


Kostnad 2400kr som ditt fackförbund betalar

Målgrupp
Du som är nyvald eller saknar tidigare utbildning för ditt fackliga förtroendeuppdragFörtroendevalda

Förkunskapskrav
Inga

Adress
Gammelbansvägen 6
Hudiksvall

Lokal
Konferensen

Kursanordnare
ABF Hälsingekusten

Kostnad
Kursavgift betalas av ditt fackförbund

Ekonomi
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Övrig information
Säg till i god tid om du behöver ditt material i förväg, inläst material, material i stor stil mm så att vi kan tillgodose dina behov
Säg till i god tid om du behöver ha ditt material i förväg, inläst, i stor stil eller annats som underlättar ditt deltagande så vi kan tillgodose det.

Ansök senast 2023-04-04Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information