Facket Direkt

Vald på Jobbet 2


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delningBeskrivning

 


Kursen bedrivs tillsammans med andra förbund inom 6F (Seko, Fastighets, Målarna, Byggnads, Elektrikerna)


 


Syfte och mål med utbildningen:


Kursdeltagaren ska efter kursen ha kunskaper om rollen som förtroendevald och sin lagliga plattform.


Ha grundläggande kunskaper om den arbetsrättsliga lagstiftningen samt veta skillnaden mellan lag och avtal.


Ha kunskap för att klara uppdraget som facklig företrädare på arbetsplatsen.


 


Innehåll:


 


- Grundläggande kunskap om försäkringar


 


- Rollen som förtroendevald


 


- Grundläggande mötesteknik


 


- Förbundskunskap

Målgrupp
Alla nya förtroendevalda som gått Vald på Jobbet 1.För förtroendevalda som gått Vald på jobbet 1

Adress
Digital via Teams
Distans

Kursanordnare
SEKO Gävle-Dala

Kostnad
Seko står för alla kostnader

Ekonomi
Arbetsgivaren betalar din lön enligt FML§ 7, utbildning för ditt fackliga uppdrag.

Ansök senast 2022-10-03Intresseanmälan

Personuppgifter

Kontaktuppgifter


Övrig information