Facket direkt facketdirekt.nu

Välkommen till Mitt Sverige

Arbetsmarknad


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning


Nu startar LO kampanjen Mitt Sverige. Vi fick en pratstund med redaktionen som under kampanjen kommer granska och skriva om Sveriges arbetsmarknad i dag och i morgon. Utifrån era tips kommer de bland annat besöka arbetsplatser, intervjua politiker och granska hur reformer mottagits. Vi frågade skribenterna i redaktionen vad de själva brinner för och vad de kommer bidra med i redaktionen.

Erik Wiklund är frilansjournalist och skriver ofta om arbetsmarknad och välfärdsfrågor.

- Arbetsmarknaden påverkar alla människor i samhället. Tyvärr fördjupas frågorna sällan inom journalistiken - därför fokuserar jag på det. Vi befinner oss i en brytningstid och det händer mycket i Sverige. Människors förtroende för exempelvis A-kassa och sjukförsäkringar har minskat på kort tid. Det ska bli intressant att undersöka vilka konsekvenser det får.

Josefin Pasanen är Pol Kand-student med inriktning på nationalekonomi vid Uppsala Universitet. Hon har precis avgått som ordförande för Laboremus, S-studenter i Uppsala.

- Redaktionen kommer att skriva om frågor som ligger mig varmt om hjärtat; den ojämlikhet, ofrihet och framförallt otrygghet som kommer med dagens förda politik. Det är viktigt att människor får berätta sina historier så att folk blir medvetna om vilka konsekvenser vår samhällsutveckling fått. Med ökade klyftor kan man ha det väldigt bra den ena dagen för att den andra dagen hamna ute i kylan och förlora allt. Mitt Sverige är ett jämlikt Sverige med trygga arbetsvillkor och generösa försäkringar för dem som för tillfället har det svårt. Var man kommer ifrån eller vad man heter i efternamn ska inte spela någon roll för ens möjlighet att leva ett gott liv.

Peter Andersson jobbar till vardags på LO med bland annat sociala medier, på fritiden driver han den egna bloggen Med rätt att tycka.

- Jag vill ge alla människor goda förutsättningar i livet. Växande klyftor bryter i stället ner, försvårar och omöjliggör de lyft som vi alla önskar. I grunden har den svenska modellen starkt stöd hos människor. Viktiga värden som skatt efter bärkraft och vård, omsorg och hjälp efter behov urholkas i dagens Sverige - jag vill förändra det. Kampanjen Mitt Sverige är därför oerhört angelägen. De digitala plattformarna är dessutom ett verktyg för var och en att uttrycka sina synpunkter, erfarenheter och tankar.

Sara Yazdanfar pluggar kommunikation på JMK och sitter bland annat i förbundsstyrelsen för SSU.

- Mitt skrivande handlar om att påverka, men också provocera - helst bägge delar.
Mitt liv hade inte sett ut som det gör om det inte fanns en politik som skapade dessa förutsättningar. Det är de drömmar vi har som ska ta var och en dit vi vill, inte vilken bakgrund vi har. Vilket utfall våra liv får är inte en slump, det är högst politiskt. Reformer avgör människors liv. Jag tror inte att var och en klarar sig bäst själv. Det genialiska med en politik som har sin utgångspunkt i att vi är starkare tillsammans är - inte bara att chanserna ökar för dig och mig som individer - det är också ekonomiskt smartast och mest gynnsamt för oss alla.

Jenny Wrangborg jobbar i förskolekök och skriver just nu sin andra bok. Debuten Kallskänkan handlar om Jennys erfarenheter av restaurangbranschen och hur viktigt det är att facket finns för att skapa rättvisa villkor på arbetsplatserna.

- De försämringar som gjorts i Sverige de senaste åren upprör mig. Jag jobbar själv i förskolekök och ser hur behovet av mer resurser ökar samtidigt som man sänker skatterna. Det är osmart. Vi behöver ett samhälle som faktiskt fungerar just som ett samhälle - där man tar hand om varandra solidariskt, från skolan till ålderdomen.

Viktor Tullgren är Civilingenjörsstudent på KTH. Han har bloggat sedan 2007 och är en av skribenterna på Alliansfritt Sverige.

- Sociala medier och medborgarjournalistik är ett bra sätt att presentera berättelser som inte annars kommer fram. Det är ett sätt att demokratisera det politiska samtalet och inte behöva gå via professionella tyckare eller journalister för att föra fram en historia eller åsikt. Att hela tiden försöka förmedla verkligheten är en av mina drivkrafter. Den politiska debatten består av en mängd olika påståenden och det är svårt att veta vad som egentligen stämmer.