Facket direkt facketdirekt.nu

Bakgrund

Opinionsbildning Alla kan göra något för att motverka främlingsfientlighet. Det kan handla om att säga ifrån kring fikabordet på arbetsplatsen eller att gå en utbildning och lära sig mer.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Motverka antidemokratiska krafter

Det pågår ett långsiktigt fackligt arbete för att motverka diskriminering, främlingsfientlighet och antidemokratiska krafter. Tanken är: Alla kan göra något.

Medlemmarna ska få mod, styrka och kunskap. Detta genom att bland annat alla förtroendevalda erbjuds utbildning. Tanken är att vi ska diskutera och debattera vår fackliga värdegrund som bygger på allas lika värde och rätt. Vi ska arbeta med utbildning, opinionsbildning och allt vi gör utgår från värdegrunden. En viktig del i detta är också att nå ut till ungdomar redan innan de kommer ut i arbetslivet.

Läs mer här om Alla kan göra något och vad just du kan göra! För, du är väl med?

Människors lika värde och rätt

Fackets grundidé är alla människors lika värde och rätt. Det bygger på att arbetare aldrig får ställas mot varandra, för då blir alla arbetare förlorare. De senaste 15 åren har klassklyftorna ökat och samhället har glidit isär. Människor ställs mot människor.

Det ställer höga kav på facket. Vi måste fortsätta att kämpa för solidaritet, rättvisa, jämlikhet och jämställdhet. Vi ska fortsätta att arbeta både fackligt och politiskt för ett samhälle och ett arbetsliv fritt från klasskillnader, fördomar och diskriminering.

Vi måste alltid stå upp för människors lika värde och rätt och försvara det mot de krafter som vill ha en annan samhällsordning. Och vi måste vara många som gör detta.

Motverka rasism och främlingsfientlighet

I början av 2011 väcktes frågan från LOs förbund om en gemensam och långsiktig satsning på att motverka främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Man såg tydliga tecken på att mer information och diskussioner behövs om vad det innebär och vad det kan leda till.

Resultatet blev att LOs representantskap den 24 maj 2011 beslutade att LO och dess medlemsförbund tillsammans ska arbeta med Alla kan göra något. Ett arbete som riktar sig till alla inom facket med det tydliga budskapet att alla kan göra något för att motverka rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Arbetet kom igång vid årsskiftet 2011-2012.

Stå upp för värderingarna

LO och förbunden har genom åren drivit olika typer av satsningar i arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och diskriminering. Det ingår i det fackliga uppdraget.
Fackföreningsrörelsen kan aldrig acceptera att människor spelas ut mot varandra. Det gäller i så väl samhället som stort som på den enskilda arbetsplatsen.

Det finns något alla kan göra på sin nivå för att stå upp för våra värderingar och för våra arbetskamrater.

 

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.