Facket direkt facketdirekt.nu

Det fackliga medlemskapet

Organisationsfrågor I mitten av 1990-talet var nästan 90 procent av arbetarna fackligt anslutna. Därefter har den fackliga anslutningen minskat sakta men säkert.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

 År 2007 gav de höjda avgifterna till a-kassan en extra skjuts neråt och första kvartalet år 2011 hade andelen fackligt anslutna sjunkit till 69 procent, vilket är det lägsta värde som uppmätts på över 40 år. 

Den minskande fackliga anslutningen går att förklara med konjunktursvängningar, strukturella förändringar och höjda avgifter till a-kassa men frågan är om det även skett en förändring i människors attityd och tilltro till det fackliga medlemskapet. Enligt den andra delen av undersökningen Röster om facket och jobbet – som pejlar anställdas syn på det fackliga medlemskapet – finns ännu inga sådana tecken. 

Andra delen av LOs rapportserie Röster om facket och jobbet 2011.